Celestar 8

celestar8.jpg (11290 bytes)

 

Celestar 8 är antagligen Celestrons mest populära Schmidt-Cassegrain (SCT) någonsin. Visserligen har Celestron tillverkat 8-tums SCT med bästa kvalitet sedan 60-talet, men de har ofta kostat därefter. För att hålla nere kostnaderna har man levererat dem i olika basvarianter utan t.ex. markstativ. I mitten av 90-talet gjorde man dock ett stort nytänkande och genomförde en total omkonstruktion av teleskopets montering och stativ. 1996 introducerades Celestar 8. Ett komplett SCT med såväl gaffelmontering och markstaiv som inbyggd motor. Och betydligt lättare än något tidigare 8-tums teleskop det väger endast 17 kg.

I Celestar 8 sitter samma drivning och elektronik som i C5+, vilken ger en noggrann motorföljning vid observation och astrofotografering. Handkontroll ingår inte i basutförandet, men är till stor nytta vid astrofotografering. Med handkontrollen kan du styra teleskopets motor i rektascension. för att göra finjusteringar eller korrigera vid astrofotografering. (Handkontrollen är naturligtvis förberedd för motor i deklination.)

Celestar 8 drivs av ett vanligt 9-volts alkaliskt batteri, vilket räcker för 50 timmars observation!

Gaffelmonteringen ansluts med 3 skruvar till den s.k. wedgepoden - vilket är en kombination av wedge och markstativ. Höjden är fixerad till 84 cm (33"). Wedgepoden och det fixa stativet är två av orsakerna till Celestar 8's relativa stabilitet, låga vikt och att priset kan hållas så lågt.

Celestar 8 kan även förses med koordinat-dekodrar och en liten handdator (Advanced Astro Master).

 

Celestar 8 Deluxe

p-celstr8d.gif (25746 bytes)

Celestar 8 Deluxe med Advanced AstroMaster

Celestar 8 finns även i en Deluxe-version, med bl.a. större sökare, separat wedge och markstativ och där handkontroll levereras som standard. Celestar 8 Deluxe har en kraftigare gaffelmontering och en drivning baserad på snäckdrev. Man kan även utnyttja fyra olika följningshastigheter och du kan korrigera för periodiska fel i mekaniken (PEC - Periodic Error Correction). Med handkontrollen kan hastigheten på stegmotorn justeras till hastigheterna 0.5x och 8x normal följhastighet.

Precis som Celestar 8, kan Deluxe-versione förses med Advanced Astro Master.

 

Celestar 8 Computer


Celestar 8 Computer är samam teleskop som Celestar 8 med skillnaden att teleskopet har en förinstallerad Advanced Astro Master®.

Advanced Astro Master är en dator som kopplas till Celestar som hjälper dig att hitta objekt på himlen. Datorn innehåller 10,000 föinlagda objekt ur bl.a. RNGC-katalogen, Messier-katalogen, utvalda objekt ur IC-katalogen, solsystemets planeter och över 240 intressanta dubbel- och multipelstjärnor. Du kan dessutom lägga till 25 egna objekt i datorns minne, samt naturligtvis använda den för att hitta vilka koordinater du vill på himlen.

Genom att använda Advanced Astro Master behöver du faktiskt inte göra någon polinställning av teleskopet det räcker med att kalibrera teleskopet mot en eller ett par referensstjärnor på himlen. Därefter håller datorn själv reda på vart det pekar på himlen. Vid astrofotografering är dock alltid en noggrann polinställning nödvändig.

Advanced Astro Master ger för varje objekt upplysningar om objektets koordinater, magnitud, typ av objekt och i vilken stjärnbild det ligger. För den intresserade finns även en seriell utgång (RS-232) för att ansluta Astro Master till en PC och för att där övervaka observationerna via t.ex. The Sky (med upp till 19 miljoner objekt  på hårddisken).

Namn Celestar 8 C8 Computer Celestar 8 DX C8 DX Computer
Öppning 8" (203 mm) 8" (203 mm) 8" (203 mm) 8" (203 mm)
Br.vidd. 2032 mm 2032 mm 2032 mm 2032 mm
Diagonal 1.25 tum 1.25 tum 1.25 tum 1.25 tum
Okular 25mm SMA 25mm SMA 26mm Plössl 26mm Plössl
Sökare 6x30 6x30 9x50 9x50
Montering Gaffel Gaffel Gaffel Gaffel
Stativ Wedgepod Wedgepod Wedge+stativ Wedge+stativ
Handkontroll Tillval Tillval Ingår Ingår
Dator - AAM - AAM
Vikt 17 kg 17 kg 19 kg 19 kg
Ordernr. C11015 C11016 C11017 `C11018

 

 

G8
g8.jpg (25840 bytes)

 

Detta måste vara ett av rymdålderns mest prisvärda teleskop. Celestrons klassiska 8-tums Schmidt-Cassegrain tub på den stabila tyska monteringen CG-5 (en kinesisk kopia av Vixens Great Polaris-montering). CG-5 är en mycket stabil montering och ger faktiskt högre stabilitet än de flesta gaffelmonteringar; orsaken är att tuben sitter närmare monteringens axlar och att momentet därmed blir mindre. Nackdelen med tyska monteringar är att det för nybörjare är svårare att manuellt orientera sig på himlen.

Båda axlarna har koordinatcirklar, manuell finjustering i båda riktningar och monteringen har latitudskala. Med de justerbara motvikterna kan du lätt flytta teleskopets tyngdpunkt när du hänger kamera eller andra tillbehör på teleskopet.

Tuben har Starbright® antireflexbehandling och den stora öppningen ger en ljussamlande förmåga 843 gånger det mänskliga ögats. Som tillbehör finns bl.a. polsökare för snabb polinställning och motorer och handkontroll.

Namn G8
Öppning 8" (203 mm)
Br.vidd. 2032 mm
Diagonal 1.25 tum
Okular 25mm HM
8mm H
Sökare 6x30
Montering CG-5
Stativ Justerb. Alumin.
Motor Tillval
Dator Tillval (se ovan)
Vikt 21 kg
Ordernr. C11023Ultima 2000 - 8

p-ult2k8.gif (31050 bytes)

 

p-ult2k8b.gif (19624 bytes)