Ultima-okular

Celestron Ultima® Okular: 0.96" och 1¼" Celestrons flaggskepp är en hybridkonstruktion bestående av 4 till 7 optiska element, vilka ger en lång eye relief och ett stort synfält. Alla luft-mot-glass ytor är helt antireflexbehandlade (FMC) för att öka bildkontrasten. Okularen är datorkonstruerade för att hålla nere de optiska felen (aberration) till ett minimum. Följande aberrationer är i stort sett eliminerade: sfärisk, färg, bildfältskrökning, koma, astigmatism, distortion och sfärisk distortion av utgångspupillen. Ytorna på insidan av okularen och alla linskanter är svärtade för att undvika reflekterande ljus. Okularens utsida är mattsvarta med gummiring för en säker hantering i mörker. Ögonmusslor i gummi ingår för komforten och för att hålla borta sidoljus från marken. Okulartuben har invändiga gängor för Celestrons filter. Lock ingår som skydd vid förvaring.

 

Plössl-okular

CelPlössl-okular.gif (13379 bytes)Celestron Plössl Okular: 1¼" Plössl-okularen är en klassisk design där den första prototypen såg dagens ljuse redan 1860. De bygger på 4 linselement i två grupper, där vardera grupp innehåller en plan-konvex och en konvex-konvex lins, vända emot varandra (varför de ibland även kallas symmetriska okular).

Plössl-okularen är ett bra visuellt okular som kännetecknas av en begränsad distortion och ett hyggligt synfält. Celestrons Plössl-serie fick nyligen goda vitsord i den amerikanska tidskriften Sky & Telescope. Tack vare kvaliteten och det samtidigt förhållandevis låga priset hör Celestrons Plössl-okulat tillvåra mest uppskattade.

För dig som har en enklare refraktor med 0.96-tums okularfattning kan den begränsade kvaliteten av teleskopet höjas väsentligt med ett bättre okular. På marknaden finns få okular med 0.96-tums fattning som kan mäta sig med Celestrons Plössl-serie.

Br.vidd. Konstr. Synfält Eye relief Ordernr. 0.96" Ordernr. 1.25"
6.3mm Plössl 52° 5 mm C93384 C93338
7.5 mm Plössl 52° 5 mm C93380 C93339
10 mm Plössl 52° 7 mm C93381 C93340
12.5 mm Plössl 52° 8 mm C93385 C93341
17 mm Plössl 52° 13 mm C93382 C93342
20 mm Plössl 52° 15 mm finns ej C93343
26 mm Plössl 50° 22 mm C93383 C93344
32 mm Plössl 52° 22 mm finns ej C93345
40 mm Plössl 46° 31 mm finns ej C93346

 

Till Astromedias hemsida.