Astrofotografering

En introduktion för dig som är intresserad av detaljerna i astrofotografering

av Rahman Amanullah


Innehåll

1 Varför astrofotografera?

1.1 Astrofotografering
1.2 Syfte

2 Vilken utrustning behöver jag?

2.1 Kameran
2.2 Trådutlösaren
2.3 Teleskop och teleskoputrustning
2.3.1 Följning
2.3.2 Teleskopet
2.3.3 Teleskoptillbehör

3 Vilken film skall jag använda

3.1 Vad är film?
3.2 Reciprocitetsfel
3.3 Filmens spektralkänslighet
3.4 Färgfilm
3.5 Öka filmkänsligheten

4 Hur skall jag fotografera?

4.1 Vilken exponeringstid skall jag ha?
4.2 Stjärnspår
4.3 Hur länga kan man exponera utan att stjärnspår
       uppstår?
4.4 Fotografering av solen och måen
4.4.1 Närbilder av solen och månen och planeterna
4.5 Fotografering med följning och deepskyfotografering
4.5.1 Piggybackfotografering
4.5.2 Fotografering i primärfokus

5 Avslutande tankar

6 Bildförteckning

7 Källförteckning

Plejaderna

Tack till Rahman Amanullah, som läser fysik och matematik på Projektlinjen vid Stockholms Universitet. Artikeln kring astrofotografering baseras på hans specialarbete i gymnasiet.