Beräkna ZHR för en meteorstorm

av Olle Eriksson

När man betäcknar aktiviteten hos en meteorstorm, använder man utrycket Zenithal Hourly Rate, HZR. Det står för antalet meteorer som skulle kunna ses av en observatör om radianten hela tiden stått i zenit och himlen hade varit mörk och klar. För att själv räkna ut ZHR kan du använda följande formel.

ZHR = 1/sin L * R^(6.5 - m) * b * n

L = höjden av meteorsvärmens radiant på himlen i grader. Radianten är den punkt på himlen som alla meteorer ser ut att komma ifrån.

R = ett specifikt värde för varje meteorsvärm som anger svärmens profil över ljusstyrkan. R-värdena för olika meteorstormar kan du hitta på IMO:s (International Meteor Organization) hemsida där det även finns information och kalendrar för meteorstormar.

m = gränsmagnituden. Magnituden på den svagaste stjärna du kan se så nära zenit som möjligt. Använd gärna följande karta som referens.

b = ett värde som beror av hur många som observerade meteorer. Använd följande tabell.

1 observer = 1.00
2 observers = 0.56
3 observers = 0.41
4 observers = 0.36
5 observers = 0.32
6 observers = 0.28
7 observers = 0.25
8 observers = 0.22

n = antal meteorer sedda på en timme. Om du observerar i tex. en kvart måste du komma ihåg att multiplicera med 4 för att kompensera för resten av tiden.

 

Tack till Olle Eriksson och Norrköpings Astronomiska Klubb som bidragit med denna sida.