Skysensor 2000 - datorstyr ditt teleskop

Äntligen finns möjligheten att datorstyra Vixens Super Polaris och Great Polaris-monteringar. Funktionen hos Vixens Skysensor 2000 liknar de datorer som ingår i andra tillverkares datorstyrda teleskop. Skysensor är dock överlägsen i det att den är utvecklad för att fungera till såväl de senaste GP-monteringarna, som till alla Super Polarismonteringar! Du behöver alltså inte köpa ett helt nytt specialanpassat teleskop för att datorstyra det!

Höghastighetssökning av himmelsobjekt
Skysensor 2000 använder likströmsmotorer för att lokalisera objekt med hastigheter upp till 1200x stjärntiden (5 grader per sekund).

Enkel Setup
Polinställning är inte nödvändig. För att ställa in teleskopet, rikta det helt enkelt mot ett av de objekt som finns i menyn (inklusive månen, planeter och t.o.m. markobjekt) och tryck på ALIGN-tangenten. Skysensor 2000 kombinerar därefter automatiskt en, två eller tre referenspunkter från tidigare inställningar för en exakt koordinatinställning.

Ett stort antal himmelsobjekt
Välj objekt från en meny med tusentals himmelsobjekt (eller slå in koordinater) och tryck på GOTO knappen. På några sekunder har teleskopet ställt in sig. Det finns färdiga menyer med Månen, Solen, Planeterna, och objekt från följande kataloger: Messier, NGC, IC, UGC, SAO och QCVS.

Användaranpassade menyer
Du kan lägga in egna objekt i Sky Sensor 2000 minne — t.ex. kometer (max 30 stycken), artificiella satelliter (max 30 stycken), andra himmelsobjekt (max 60 stycken) och 30 landobjekt. För kometer och satelliter räcker det med att lägga in banelementen, och Skysensor 2000 beräknar de aktuella positionerna.

Automatisk följning av satelliter
Välj en satellit från menyn, tryck på GOTO-knappen, och Skysensor 2000 följer satelliten över himlen. Du kan se dess longitud och latitud, altitud, hastighet och avstånd på displayen. Om du ställer in Satellit-alarmet, kommer Skysensor 2000 att avge en larmsignal så fort en inlagd satellit dyker upp över horisonten.

Flexibel meny
Menyn kan utformas så att endast de objekt som motsvarar dina kriterier visas. Du kan t.ex. förinställa gränser för magnitud, storlek, typ av objekt, riktning osv.

Användarvänlig
Skysensor 2000’s menystyrda interface är enkelt att lära sig och att använda.

Identifiera objekt
Tryck på ID-tangenten, och Skysensor letar i databasen efter det objekt som teleskopet är inställt på.

PEC-funktion
Skysensor 2000 har PEC — Periodic Error Correction — vilket minskar de periodiska felen (från de mekaniska delarna), vilket är mycket användbart vid astrofotografering.

Epoch 2000
Skysensors display visar såväl koordinaterna för varje objekt enligt epoch 2000 som dess rektascension/deklination och elevation/azimuth, magnitud, storlek, typ av objekt, samt stjärnbild.

Flexibel styrning av motorer
Genom att trycka på Skysensors pil-tangenter, förflyttas teleskopet antingen vertikalt/horisontellt eller efter R.A./Dekl. Allt efter eget önskemål. Datorn styr motorerna så att följningen blir korrekt. Motorernas hastighet kan styras av användaren, i tre olika lägen: Fast, Medium och Guide. I lägena Medium och Guide förflyttas teleskopet med en konstant hastighet som du själv angivit (från 0.1x till 99x). I läget Fast ökas hastigheten gradvis så länge knappen hålls nere. Max- och minhastigheten samt accelerationen i läget Fast väljs av användaren.

Batteridrift
Skysensor 2000 drivs med valfri 12 V likströmskälla.

Autoguider
Skysensor 2000 kan användas tillsammans med autoguider.

Minnes-backup
När Skysensor 2000 stängs av efter en observation, sparas all information i datorns minne. Så länge teleskopet inte flyttas, kommer Skysensor 2000 att fortsätta där den slutade, innan den stängdes av.

Atmosfärisk korrektion
I positionsberäkningarna kompenseras för den atmosfäriska brytningen.

Backlash
Kompensation kan göras för backlash i R.A. och deklination.

Språk
Välj valfritt språk: engelska, japanska, franska, tyska, spanska eller italienska.

Kompatibilitet med monteringar
Skysensor kan användas med alla Vixen GP, GP-DX, SP och SP-DX monteringar. (Skysensor 2000 kan alltså även användas till andra teleskop med Vixens monteringar, t.ex. Celestron SP-C6, GP.-C8 osv).

Pris och leverans
Pris: endast 9.995:- (V3359) inklusive moms. I priset ingår motorer (MT-2), dator och alla nödvändiga tillbehör för användning utom batteri. OBS! De vanliga motorerna (MT-1) kan inte användas för Skysensor 2000.

Nyhet! Nu finns även en utökad version (V3363), med fler objekt och dessutom förberedd för integration med PC och datorprogrammet The Sky. Denna version kostar 11.795:-.

skysensor2000.jpg (19517 bytes)

Läs en användartest av Sky Sensor 2000 hos Paul Laughton

 

Till Astromedias hemsida.